Temadag med ergoterapeut Pernille Hede – OBS: KURSET ER AFLYST

Temadag med ergoterapeut Pernille Hede – OBS: KURSET ER AFLYST

Temadag med ergoterapeut Pernille Hede – OBS: KURSET ER AFLYST 2500 1667 Ergo for dig

Leg, stimulering og affektregulering i naturen.
Har du også lyst til at bruge naturen til at styrke børns trivsel?

Jeg har den store glæde af at invitere til en spændende natur-temadag med Pernille Hede – ergoterapeut fra firmaet StærkTrivsel.dk – hvor vi sætter fokus på, hvordan naturen kan bruges til at styrke 1-8-årige børns trivsel.

Pernille har siden 2009 brugt naturen som et rum til at styrke børns sansemotoriske, kognitive, sociale og emotionelle udvikling og har særdeles god erfaring med at flytte børn ud i naturen.

Temadagen er for dig, som ønsker at fremme trivsel hos børn gennem nye positive og lærerige oplevelser ved brug af naturen som et udviklings- og læringsrum.

Pernille bruger de sansemotoriske teorier på en ny måde og bruger terapeutiske gruppelege som et væsentligt redskab til at fremme trivsel, læring og udvikling hos 1-8-årige børn.

Kurset er for dig, som ønsker natur-inspiration til børn i normalområdet og børn med forskellige sociale, emotionelle, kognitive og sansemotoriske udfordringer. Dvs. børn, som fx har det svært i relationer og overgange, børn med dejlig meget energi, som ”fylder meget”, og børn, som vi voksne bruger ekstra meget tid på, men som ikke synes at rykke sig så meget udviklingsmæssigt.

Især disse børn synes at flytte sig hurtigere udviklingsmæssigt, når vi bruger naturen som et trænings-, lærings- og legerum.

DELTAGERE: Dagplejere, pædagoger, medhjælpere, børnehaveklasselærere, lærere, ergo- og fysioterapeuter, ledere m.fl.

Max deltagerantal er 35. Temadagen gennemføres, hvis der er minimum 30 deltagere.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Temadagen afholdes i Løvbakke Naturskole, Løvbakkevej 32, 7400 Herning

Forår 2019, endelig dato kommer senere

Varighed 6 timer inkl. rundstykker, frugt, frokost og kage samt kaffe/te/vand i løbet af dagen

Pris: ?

HVORDAN TILMELDER DU DIG?
Tilmelding til kurset er bindende og ”først til mølle”. Det sker via hjemmeside på

www.ergofordig.dk senest den 10. august 2018.

Evt. spørgsmål kan rettes til Hanne Bundgaard på mail: info@ergofordig.dk

Tilmelding

Mobil

Arbejdsadresse og sted

Navn på kurses

EAN

CVR