Sansebearbejdning

Undersøgelse/udredning, vejledning og træning af børn og voksne med stress, et overbelastet sansesystem eller sanseforstyrrelser

Undersøgelse af sansebearbejdning hos et barn eller en voksen kan foregå ved testning og observation i de relevante miljøer. Formålet er at kortlægge, hvordan barnet eller den voksne sansebearbejder de indtryk, som de møder i dagligdagen. Er der sanseindtryk i hverdagen, som barnet eller den voksne har udfordringer med at opfatte og bearbejde?

Det er vigtigt, at vi alle undgår overstimulation og overbelastning i hverdagen for at fungere bedst muligt og være i udvikling og trivsel.

Børn og voksne med sansebearbejdningsforstyrrelser kan have udfordringer med at registrere, organisere, integrere og fortolke sanseindtryk fra egen krop og omgivelserne.

Tegn på sansebearbejdningsvanskeligheder kan være manglende udvikling af grov- og finmotorik, svært ved at regulere sig selv, vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration og intolerance overfor sanseindtryk samt stress. Resultatet kan give udfordringer i forskellig grad i dagligdagen omkring adfærd, læring og trivsel.
Jeg kan udarbejde en sensorisk profil og en SPM – SPM-P. De er ergoterapeutiske redskaber, der er spørgsmål til barnets forældre, fagpersoner eller andre omkring barnet. Fra 12-års alderen og op besvarer den unge eller voksne selv spørgsmålene. Begge redskaber giver et godt billede af, hvordan barnet eller den voksne sansebearbejder de indtryk, de møder i dagligdagen, samt hvordan der kan støttes op og arbejdes med de vanskeligheder, der kortlægges.

Undersøgelse, vejledning og træning kan tilbydes. Kontakt mig gerne for mere info

Ønsker I skriftlig rapport af undersøgelse eller beskrivelse af træning, kan I selvfølgelig få det.