Kursus i Sensory Processing Measure November 2018 – OBS: KURSET ER AFHOLDT

Kursus i Sensory Processing Measure November 2018 – OBS: KURSET ER AFHOLDT

Kursus i Sensory Processing Measure November 2018 – OBS: KURSET ER AFHOLDT 2500 1667 Ergo for dig

Jeg har den glæde i samarbejde med vores dygtige kollega Ingelis Arnsbjerg at udbyde 1½ dags kursus i Sensory Processing Measure.
Sensory Processing Measure (SPM og SPM-P) er en (amerikansk) standardiseret undersøgelse af sensoriske bearbejdningsvanskeligheder, praksis og social deltagelse hos skolebørn (2-12 år).
SPM er et redskab, som bruges som led i undersøgelse af børn med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser og danner baggrund for intervention i dagtilbud, skole- og hjemmemiljø.

Kurset henvender sig til ergo- og fysioterapeuter, som arbejder med børn i alderen 2-12 år i dag- og døgninstitutioner, PPR, på skoler eller i andre sammenhænge.

Max deltagerantal er 30, og kurset gennemføres, hvis der er minimum 20 deltagere.

Kurset forløber over 2 dage

Kursusdag 1 – Introduktion til SPM

Varighed: 3,5 time

 • Gennemgang af testens baggrund og formål.
 • SPM’s og Sensory Profile’s styrker og begrænsninger sammenlignes.
 • Til hvilke målgrupper er SPM velegnet som led i ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk undersøgelse?
 • Opbygning, scoring og præsentation af resultater.
 • Deltagerne udfylder og scorer et SPM-spørgeskema.

Kursusdag 2 – Intervention baseret på SPM og SPM-P og Quick Tips.

Varighed: 7 timer

 • Fortolkning baseret på SPM-manual samt Dr. Lucy Millers model over kategorier af sensoriske bearbejdningsforstyrrelser.
 • Excel-fortolkningsredskab udleveres til deltagerne. Et redskab designet specifikt til SPM og SPM-P, som skaber overblik over de enkelte scores fordeling på kategorier af sanseintegrationsforstyrrelser.
 • Quick Tips – et interventionsredskab med kategoriserede ideer til strategier og aktiviteter direkte relateret til SPM-resultater.
 • Præsentation og formidling af SPM-resultater.
 • Hvordan nærer vi bedst muligt omsorgspersoner og fagpersoners engagement og ejerskab omkring indsatsen for barnet?
 • Planlægning af intervention inklusiv anvendelse af Quick Tips.
 • Registrering af tiltag, re-test og evaluering.
 • På baggrund af en udleveret case tilrettelægger deltagerne i grupper et interventionsprogram med afsæt i SPM-resultater samt oplysninger fra supplerende udredning.

Praktiske oplysninger

Begge dage afholdes på:
Sportscenter Ikast, Stadion alle 2B, 7430 Ikast, Mødelokale ”Discoteket”. (SportsCenter Ikast ligger tæt på og i gåafstand fra togstationen i Ikast)

Kursusdag 1: Torsdag den 1. november 2018 kl. 12.30 – 16.00
Varighed 3½ time inkl. kaffe/te/vand og kage (god ide at have spist jeres medbragte frokost, inden kurset starter)

Kursusdag 2: Fredag den 2. november 2018 kl. 8.30 – 15.30
Varighed 7 timer inkl. rundstykker, frugt, frokost og kage samt kaffe/te/vand i løbet af dagen

Pris for begge dage: 2800 kr.

Tilmelding

Tilmelding til kurset er bindende og efter ”først til mølle”-princippet. Den skal ske til Hanne Bundgaard på info@ergofordig.dk eller ved hjælp af nedenstående formular senest den 15. oktober 2018

Evt. spørgsmål kan rettes til Hanne Bundgaard på mail: info@ergofordig.dk

Underviser: Ingelis Arnsbjerg

Ingelis Arnsbjerg er privatpraktiserende ergoterapeut med autorisation i Danmark og i USA. Ingelis er på 20. år indehaver af virksomheden ”Sans og Samling” med behandlingsfaciliteter i Nødebo, og hun har specialiseret sig i børn og unge med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser gennem ansættelser, universitetsstudier og konferencer i USA. Ingelis er fast tilknyttet konsulent for specialskolerne Ullerødskolen og Harløse Skole (elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser). Ingelis har i 2013 oversat SPM og i 2014 SPM-P, udgivet på forlaget Hogrefe, og hun har udviklet og afholdt introduktions- og fortolknings-/interventionskurser i SPM og SPM-P til danske ergo- og fysioterapeuter.

Tilmelding

  Mobil

  Arbejdsadresse og sted

  Navn på kurses

  EAN

  CVR