Tidligere afholdte kurser

OMFT-kursus – lær at arbejde med mundens muskler

OMFT-kursus – lær at arbejde med mundens muskler 1080 1080 Ergo for dig

Næste gang: 4.-6. april 2022

Vi gentager succesen og afholder endnu en gang vores populære OMFT-kursus!

OMFT er kurset for dig, der gerne vil arbejde med mundmotorisk udvikling, hos børn og voksne på normalområdet.

På kurset får du et grundigt kendskab til Orofacial MyoFunktionel Terapi (OMFT) –  og al undervisningen foregår på dansk.

I løbet af de 3 dage, kurset varer, får du værktøjerne til at vurdere tungens og mundmusklernes funktionalitet, så du kan hjælpe dine klienter med orofaciale problemer (for eksempel i forbindelse med klip af et stramt tungebånd).

Kurset er baseret på praksisviden og den nyeste forskning fra både ind- og udland.

Du vil få en detaljeret gennemgang af de orofaciale udfordringer, hvem kan træne, hvorfor vi træner og hvordan du ved hjælp af en grundig, funktionel undersøgelse kan vurdere, hvilke øvelser der passer bedst til den enkelte klient.

Kort sagt: Du bliver klædt rigtig godt på til at kunne sammensætte et skræddersyet forløb for dine klienter, så de får den optimale genoptræning af tungen og mundens andre muskler.


Hvad kan du bruge dette OMFT-Kursus til?

Der er ved at komme en øget bevidsthed og opmærksomhed, både internationalt og herhjemme, om, hvor vigtige udformningen af vores luftveje og funktionen af vores mund og tungen er for vores generelle helbred, og hvordan muskulaturen har indflydelse på dette.

OMFT kan være afgørende, terapeutisk træning ved en lang række problemer, blandt andet:

 • Åbent bid
 • Mundånding og en mund, der ikke vil være lukket
 • Spiseproblemer
 • Synkeproblemer
 • Søvnforstyrrelser
 • Kæbesmerter
 • Hovedpine
 • Muskelspændinger

Du får helt konkret:

 • En grundig forståelse for, hvad orofaciale udfordringer er, og hvordan de kan påvirke klienter i alle aldre
 • Du lærer, hvordan man laver en grundig, funktionel undersøgelse af tungens og resten af mundens muskler
 • Øvelser, som ikke følger en bestemt protokol, men som kan tilrettelægges ud fra den enkelte klients funktion og symptomer
 • Du lærer at vurdere, hvem der kan have gavn af OMFT-træning
 • Du lærer at diagnosticere stramt tungebånd (5 år +)
 • Effektive teknikker til, hvordan du hjælper dine klienter til at trække vejret gennem næsen

Din investering for at blive skarp til at vurdere og behandle med OMFT-teknikkerne er:
6.800,- ekskl. moms

(Tilmelding er bindende)


Der er brug for mange flere OMFT-behandlere

OMFT er et emnefelt i rivende udvikling på internationalt plan, og herhjemme spørger flere og flere klienter også efter hjælp til de udfordringer, der ses ved OM-problemer.

Der er brug for mange flere specialiserede OMFT-terapeuter i Danmark, som kan vurdere og træne ud fra den enkelte klients behov.

På dette kursus lærer du et træningssystem, hvor øvelserne ikke udføres ud fra en forudbestemt protokol, men kan tilrettelægges ud fra den enkelte klients funktionsniveau og symptomer.

OMFT-træning er en detaljeorienteret træningsform, hvor det er vigtigt at tilpasse de enkelte øvelser ud fra de udfordringer og kompensationer, den enkelte klient har.

I OMFT-træningen er det vigtigt at følge klienten tæt og hele tiden justere på træningsteknikkerne. Det lærer du på dette kursus.

Du kan bruge øvelserne ved klienter fra 5 år og op.

Der vil blive taget udgangspunkt i den nyeste viden inden for OMFT og hvordan kan træningen sammensættes, så den er tilpasset således, at det kan lykkes at gennemføre træningen.


Alt det praktiske

Hvem henvender kurset sig til:
Sundhedsprofessionelle med Autorisation, Ergoterapeuter, Fysiotertapeuter, Logopæd/talepædagog, Tandlæger, Tandplejere, Ortodontister, Castillio Morales-terapeuter, Osteopater, Kiropraktorer, mfl. 

Dato:
4.-6. april 2022

Pris:
Pris 6800 kr eks moms, inkl forplejning og kursusmateriale. Tilmelding er bindende.

BEMÆRK:
Der er et begrænset antal pladser. Køb din billet nu, hvis du allerede ved, at du skal med

Kurset foregår:

Funktionel Terapi
Gymnasievej 21E
4600 Køge

OMFT-kursets indhold:
Her kan du læse en detaljeret gennemgang af alt, hvad du får med, når du tilmelder dig kurset:

 • Hvad er OMFT
 • De 4 mål i OMFT
 • Anatomi med gennemgang af tænder/bidfunktion, kranienerver, det autonome nervesystem og muskulatur.
 • Identifikation af primære orofaciale, myofunktionelle symptomer.
 • Konsekvenser af de orofaciale, myofunktionelle udfordringer, såsom spændinger, fordøjelse, adfærdsproblemer, søvnforstyrrelser mm.
 • Hvilke udtalevanskeligheder kan være i spil ved muskulære dysfunktioner?
 • Identificere tunge-, læbe- og kindbånd – (Fra 5 år og op)
 • Sådan laver du en funktionel undersøgelse (grade 1,2,3,4, (Ikke type af tungebånd, Kotlow) og kompensationer)
 • OMFT-øvelser med grundig gennemgang i, hvordan de udføres i praksis – herunder hvordan du tilpasser øvelser til den enkeltes funktionelle udfordringer og ressourcer, da dette er essentielt for det gode resultat.
 • BONUS: Hvad er søvnforstyrrende vejrtrækning, og hvordan kan man forbedre den? (inklusiv praktiske øvelser fra Buteyko-metoden)
 • Myo Munchee – Hvordan og hvornår bruges denne (i kombination med OMFT-træning)

På kurset fokuserer vi på den funktionelle undersøgelse, OMFT-træning og øvelser, og du bliver godt klædt på til at kunne udføre OMFT-vejledning i din egen praksis.

Vi gennemgår ikke undersøgelsesmodeller, men tager udgangspunkt i den funktionelle undersøgelse, med henblik på træning og vejledning i den nyeste OMFT-viden, som vi bruger i vores daglige praksis. 

OBS: Dette kursus henvender sig til dig, der arbejder med klienter fra 5 år og op. På dette kursus får du altså ikke en gennemgang af, hvordan du undersøger babyer og mindre børn.

Hvis du ønsker en basisviden om undersøgelse af stramt tungebånd på mindre børn, finder du denne viden på vores Basiskursus i Orofaciale dysfunktioner og Stramt tungebånd, hvor vi går mere i dybden med de forskellige typer af undersøgelsesredskaber, der benyttes på mindre børn.

Eller på vores nyeste kursus: Stramt tungebånd –  Hvordan ser vi det og hvad kan vi gøre for de 0-1 årig

RABAT TIL DIG, DER ALLEREDE HAR VÆRET PÅ VORES BASISKURSUS:

Hvis du allerede har gennemført eller er tilmeldt næste Basiskursus i Orofaciale dysfunktioner og Stramt tungebånd (Næste kursus er den 1.-3. marts), kan du opnå en rabat på OMFT-kurset på 1100 kr. inklusiv moms – skriv en mail for at få rabatkoden!

Spørgsmål, mere information og rabatkode fås ved henvendelse til:

Basiskursus i Orofaciale dysfunktioner og Stramt tungebånd

Basiskursus i Orofaciale dysfunktioner og Stramt tungebånd 1080 1080 Ergo for dig

Målgruppe: Tværfaglige sundhedfaglige professioner (Ergoterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, osteopater, tandlæger, tandplejer, logopæder, ØNH- læger eller andre, der arbejder tværfagligt) KST, massør, o.l.

Pris: 6900 kr inkl. moms Inkl. Morgenmad, kaffe/the, frokost, eftermiddagssnack.
(ØNSKER DU AT BETALE MED EAN, SEND EN MAIL TIL KursusOroFascial@gmail.com Husk betalingsoplysninger, + Oplysninger, Navn, prof. mail, adr og tlf på deltager)

Tidspunkt: 18.-19. Nov. – 2021 – Mødetid, første dag. Kl. 9.00
Lokation: Hotel Niels Juhl Køge, Toldbodvej 20, 4600 Køge (Mulighed for Overnatning, ved bestilling på hotellet – www.hotelnielsjuel.dk)

Bliv klædt godt på til at kunne se og forstå orofaciale problemer hos baby, barn og voksen, så du kan hjælpe de af dine patienter/klienter, som har mundmotoriske udfordringer eller problemer fra et stramt tungebånd.

Stramt tungebånd og orofasciale dysfunktioner kan give store problemer på mange områder. Blandt andet amning/flaske, spise færdigheder, søvn, fordøjelse, det autonome nervesystem, adfærd m.m.

På dette kursus lærer du:

 • En grundig indføring i det orofasciale kompleks, udvikling og dysfunktioner
 • Hvorfor vejrtræknings-, mund- og ansigt funktioner er essentielle for et godt helbred.
 • Gennemgang om Frenotomi (klip af stramt tungebånd)
 • Vejledning i, hvordan du udfører en funktionel, orofascial undersøgelse (grad 1,2,3,4), herunder vurdering af tunge-, læbe- og kindbånd mm.
 • En gennemgang af, hvilke protokoller du kan gøre brug af ved undersøgelsen, Kotlow, TABBY og ATLEF m.v.
 • Hvem der er kandidater for et OMFT-forløb
 • Hvornår man skal klippe tungebånd – og hvornår man ikke skal.
 • Hvornår og hvorfor, kropsbehandling er vigtigt i forhold til klip af tungebånd og generelt ved orofasciale dysfunktioner.
 • De primitive refleksers betydning
 • Introduktion til MyoMunchee

Vi tager primært udgangspunkt i Oro MyoFunktionel Terapi (OMFT), den seneste viden fra udlandet, herunder USA og Australien m.v, samt vores brede erfaring med andre tilgange til emnet.

Undervisere: Ergoterapeuter, OMFT-terapeuter og tandlæge.


Om kursets arrangører:

Hanne Bundgaard: Ergoterapeut, Castillio Morales terapeut og OMFT-Terapeut, Cert. Munchee provider

Hanne har løbende specialiseret sig indenfor spisning, sansebearbejdning/-forstyrrelser og ansigtslammelser. Hanne har igennem flere år undervist fagpersonale og forældre på uddannelsesinstitutioner, i børnehaver, skoler samt foreninger De seneste år har hun taget efteruddannelser hos de førende fagpersoner internationalt for at dygtiggøre sig yderligere indenfor de orofaciale funktioner og færdigheder. Hanne har taget kurser i behandling af orofaciale neuro- fascia og muskulære problemer, som spændinger, smerter omkring mund, nakke, kæbe og tyggemuskler samt hovedpine og migræne der har rod i fascie og muskel-ubalancer. Hanne ser babyer, børn og voksne i hendes praksis, hvor hun laver en helhedsorienteret indsats, hvor hun skræddersyr et forløb med OMFT, ergoterapi, afspænding af muskler, samt evt. behandling af de primitive reflekser. 

Mie C. Søndergaard: Ergoterapeut, OMFT-Terapeut, og Cert. Munchee provider

Mie har brugt de sidste 4 år på at specialisere inden for mundmotorik, spisning, stramt tungebånd og primitive reflekser. Hun hjælper hver dag babyer, børn og voksne med at blive forberedt til klip af tungebånd, samt guide, vejlede og træne efter klip af tungebånd. Ligeledes vejleder hun også de børn og voksne som har symptomer, på orofaciale problemer, men hvor klip ikke er den rette løsning. En stor del af Mie’s arbejde går på at finde løsninger og kompenseringer der ikke belaster vores krop og nervesystem yderligere. Kurset er målrettet dig, som er sundhedsfagligt uddannet og arbejder tværfagligt. Har du spørgsmål til kurset kan du sende mail på – KursusOroFascial@gmail.com

OMFT-Kursus – for første gang på dansk

OMFT-Kursus – for første gang på dansk 1080 1080 Ergo for dig
OMFT-Kursus - for første gang med danske undervisere. Ikast Sportscenter 1.-3. September 2021

Få en grundig indføring i Orofacial MyoFunktionel Terapi (OMFT) – nu for første gang med danske undervisere

På dette 3-dages OMFT-kursus får du værktøjerne til at kunne vurdere tungens og mundmusklernes funktionalitet, så du kan hjælpe dine klienter med orofasciale problemer.

Kurset foregår på dansk og er baseret på praksisviden og den nyeste forskning fra både ind- og udland.

På OMFT-Kurset lærer du, hvordan du bedst kan hjælpe dine klienter gennem funktionelle træningsteknikker. Du får en detaljeret gennemgang af de orofaciale udfordringer, du lærer hvem, der kan træne, og får værktøjer til at tilpasse programmet, så det passer til den enkelte klient – så de opnår optimale resultater.

Hvad kan du bruge dette OMFT-Kursus til?

Der er ved at komme en øget bevidsthed, både internationalt og herhjemme, om, hvor vigtig udformningen af vores luftveje og mundens og tungens funktionen er for vores generelle helbred – og hvordan muskulaturen har indflydelse på alt dette.

OMFT kan være afgørende, terapeutisk træning ved en lang række problemer.

Ved hjælp af træning kan du hjælpe dine klienter med blandt andet:

 • Åbent bid
 • Mundånding og en mund, der ikke vil være lukket
 • Spiseproblemer
 • Synkeproblemer
 • Søvnforstyrrelser
 • Kæbesmerter
 • Hovedpine
 • Muskelspændinger

Når du lige om lidt investerer i det her kursus, som gør det muligt for dig at hjælpe dine klienter med mundmotoriske udfordringer endnu bedre, får du helt konkret:

 • En grundig forståelse for, hvad orofaciale udfordringer er, og hvordan de kan påvirke klienter i alle aldre.
 • Du lærer, hvordan man laver en grundig, funktionel undersøgelse af tungens og resten af mundens muskler.
 • Øvelser, som ikke følger en bestemt protokol, men som kan tilrettelægges ud fra den enkelte klients funktion og symptomer.
 • Du lærer at vurdere, hvem der kan have gavn af OMFT-træning.
 • Du lærer at diagnosticere stramt tungebånd (5 år +).
 • Effektive teknikker til, hvordan du hjælper dine klienter til at trække vejret gennem næsen.

Din investering for at blive skarp til at vurdere og behandle med OMFT-teknikkerne er:

Køb din plads inden 28. maj og få Early Bird-rabat:

5800,- ekskl. moms

(Efter 28. maj stiger prisen til 6600,- ekskl. moms.)
For at få Early Bird-rabatten, skal du bruge koden: Mund-Frisk


Der er brug for mange flere OMFT-behandlere

Inden for de seneste år, er der kommet et stadigt større fokus på, hvad orofaciale problemer og vejrtrækningsproblemer kan give af skavanker. 

Den nyeste forskning viser, at der hos nogle er en sammenhæng mellem disse problemer og adfærdsproblemer, forhøjet risiko for blodpropper, skæve tænder, gentagne mellemørebetændelser, nedsatte kognitive evner og en lang række helbredsproblemer.

OMFT er et emnefelt i rivende udvikling på internationalt plan, og herhjemme spørger flere og flere klienter også efter hjælp til de udfordringer, der ses ved OM-problemer.

Der er brug for mange flere specialiserede OMFT-terapeuter i Danmark, som kan vurdere og træne ud fra den enkelte klients behov.

På dette kursus lærer du et træningssystem, hvor øvelserne ikke udføres ud fra en forudbestemt protokol, men kan tilrettelægges ud fra den enkelte klients funktionsniveau og symptomer.

Du kan bruge øvelserne ved klienter fra 5 år og op.
Der vil blive taget udgangspunkt i den nyeste viden inden for OMFT og hvordan kan træningen sammensættes, så den er tilpasset således, at det kan lykkes at gennemføre træningen.

Praktisk information:

Kurset henvender sig til fagpersoner, som fx:
Ergoterapeuter, Fysiotertapeuter, Logopæd/talepædagog, Tandlæger, Tandplejere, Ortodontister, Castillio Morales-terapeuter, Osteopater, Kiropraktorer, mfl. 

Dato: 1.- 3. september 2021

Sted:
Sportscafeen
Sportscenter Ikast
Stadion Allé 2B
7430 Ikast

Pris: Intropris: 6600 kroner (ekskl. moms), inkl. forplejning og kursusmateriale 
Early Bird-rabat: 5800 kroner (ekskl. moms), inkl. forplejning og kursusmateriale

BEMÆRK: Der er et begrænset antal pladser. Køb din billet nu, hvis du allerede ved, at du skal med.

OMFT-Kursus – indhold:

Her kan du læse en detaljeret gennemgang af alt, hvad du får med, når du tilmelder dig kurset:

 • Hvad er OMFT
 • De 4 mål i OMFT
 • Anatomi med gennemgang af tænder/bidfunktion, kranienerver, det autonome nervesystem og muskulatur
 • Identifikation af primære orofaciale, myofunktionelle symptomer
 • Konsekvenser af de orofaciale, myofunktionelle udfordringer, såsom spændinger, fordøjelse, adfærdsproblemer, søvnforstyrrelser mm.
 • Hvilke udtalevanskeligheder kan være i spil ved muskulære dysfunktioner?
 • Hvordan man identificerer tunge-, læbe- og kindbånd – (Fra 5 år og op)
 • Sådan laver du en funktionel undersøgelse (grade 1,2,3,4, (Ikke type af tungebånd, Kotlow) og kompensationer)
 • OMFT-øvelser med grundig gennemgang i, hvordan de udføres i praksis – herunder hvordan du tilpasser øvelser til den enkeltes funktionelle udfordringer og ressourcer, da dette er essentielt for det gode resultat 
 • BONUS: Hvad er søvnforstyrrende vejrtrækning, og hvordan kan man forbedre den? (inklusiv praktiske øvelser fra Buteyko-metoden)
 • BONUS: Myo Munchee – Hvordan og hvornår bruges denne (i kombination med OMFT-træning)

På kurset fokuserer vi på den funktionelle undersøgelse, OMFT-træning og øvelser, og du bliver godt klædt på til at kunne udføre OMFT-vejledning i din egen praksis.

Vi gennemgår ikke undersøgelsesmodeller, men tager udgangspunkt i den funktionelle undersøgelse, med henblik på træning og vejledning i den nyeste OMFT-viden, som vi bruger i vores daglige praksis. 

OBS: Dette kursus henvender sig til dig, der arbejder med klienter fra 5 år og op. På dette kursus får du altså ikke en gennemgang af, hvordan du undersøger babyer og mindre børn.

Hvis du ønsker en basisviden om undersøgelse af stramt tungebånd på mindre børn, finder du denne viden på vores Basiskursus i Orofaciale dysfunktioner og Stramt tungebånd, hvor vi går mere i dybden med de forskellige typer af undersøgelsesredskaber, der benyttes på mindre børn.

Hvis du allerede har gennemført Basiskursus i Orofaciale dysfunktioner og Stramt tungebånd (næste kursus afholdes 7.-8. maj i Odense) , får du rabat på dette OMFT-Kursus på 1100 kr. inkl. moms!

Har du spørgsmål?

Send en mail til kursusorofascial@gmail.com for mere information

Jeg har løbende specialiseret mig inden for spisning, sansebearbejdning/forstyrrelser og ansigtslammelser. Gennem lang tid har jeg haft interesse i den mere helhedsorienteret tilgang, hvor jeg nu kan supplere ergoterapien med zoneterapi, akupunktur og Nada-behandling.

Kursus i Sensory Processing Measure November 2018 – OBS: KURSET ER AFHOLDT

Kursus i Sensory Processing Measure November 2018 – OBS: KURSET ER AFHOLDT 2500 1667 Ergo for dig

Jeg har den glæde i samarbejde med vores dygtige kollega Ingelis Arnsbjerg at udbyde 1½ dags kursus i Sensory Processing Measure.
Sensory Processing Measure (SPM og SPM-P) er en (amerikansk) standardiseret undersøgelse af sensoriske bearbejdningsvanskeligheder, praksis og social deltagelse hos skolebørn (2-12 år).
SPM er et redskab, som bruges som led i undersøgelse af børn med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser og danner baggrund for intervention i dagtilbud, skole- og hjemmemiljø.

Kurset henvender sig til ergo- og fysioterapeuter, som arbejder med børn i alderen 2-12 år i dag- og døgninstitutioner, PPR, på skoler eller i andre sammenhænge.

Max deltagerantal er 30, og kurset gennemføres, hvis der er minimum 20 deltagere.

Kurset forløber over 2 dage

Kursusdag 1 – Introduktion til SPM

Varighed: 3,5 time

 • Gennemgang af testens baggrund og formål.
 • SPM’s og Sensory Profile’s styrker og begrænsninger sammenlignes.
 • Til hvilke målgrupper er SPM velegnet som led i ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk undersøgelse?
 • Opbygning, scoring og præsentation af resultater.
 • Deltagerne udfylder og scorer et SPM-spørgeskema.

Kursusdag 2 – Intervention baseret på SPM og SPM-P og Quick Tips.

Varighed: 7 timer

 • Fortolkning baseret på SPM-manual samt Dr. Lucy Millers model over kategorier af sensoriske bearbejdningsforstyrrelser.
 • Excel-fortolkningsredskab udleveres til deltagerne. Et redskab designet specifikt til SPM og SPM-P, som skaber overblik over de enkelte scores fordeling på kategorier af sanseintegrationsforstyrrelser.
 • Quick Tips – et interventionsredskab med kategoriserede ideer til strategier og aktiviteter direkte relateret til SPM-resultater.
 • Præsentation og formidling af SPM-resultater.
 • Hvordan nærer vi bedst muligt omsorgspersoner og fagpersoners engagement og ejerskab omkring indsatsen for barnet?
 • Planlægning af intervention inklusiv anvendelse af Quick Tips.
 • Registrering af tiltag, re-test og evaluering.
 • På baggrund af en udleveret case tilrettelægger deltagerne i grupper et interventionsprogram med afsæt i SPM-resultater samt oplysninger fra supplerende udredning.

Praktiske oplysninger

Begge dage afholdes på:
Sportscenter Ikast, Stadion alle 2B, 7430 Ikast, Mødelokale ”Discoteket”. (SportsCenter Ikast ligger tæt på og i gåafstand fra togstationen i Ikast)

Kursusdag 1: Torsdag den 1. november 2018 kl. 12.30 – 16.00
Varighed 3½ time inkl. kaffe/te/vand og kage (god ide at have spist jeres medbragte frokost, inden kurset starter)

Kursusdag 2: Fredag den 2. november 2018 kl. 8.30 – 15.30
Varighed 7 timer inkl. rundstykker, frugt, frokost og kage samt kaffe/te/vand i løbet af dagen

Pris for begge dage: 2800 kr.

Tilmelding

Tilmelding til kurset er bindende og efter ”først til mølle”-princippet. Den skal ske til Hanne Bundgaard på info@ergofordig.dk eller ved hjælp af nedenstående formular senest den 15. oktober 2018

Evt. spørgsmål kan rettes til Hanne Bundgaard på mail: info@ergofordig.dk

Underviser: Ingelis Arnsbjerg

Ingelis Arnsbjerg er privatpraktiserende ergoterapeut med autorisation i Danmark og i USA. Ingelis er på 20. år indehaver af virksomheden ”Sans og Samling” med behandlingsfaciliteter i Nødebo, og hun har specialiseret sig i børn og unge med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser gennem ansættelser, universitetsstudier og konferencer i USA. Ingelis er fast tilknyttet konsulent for specialskolerne Ullerødskolen og Harløse Skole (elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser). Ingelis har i 2013 oversat SPM og i 2014 SPM-P, udgivet på forlaget Hogrefe, og hun har udviklet og afholdt introduktions- og fortolknings-/interventionskurser i SPM og SPM-P til danske ergo- og fysioterapeuter.

Tilmelding

  Mobil

  Arbejdsadresse og sted

  Navn på kurses

  EAN

  CVR